Strona główna

Rozwiązania szyte na miarę

W oparciu o wnikliwe badanie potrzeb zamawiającego tworzymy rozwiązania szyte na miarę. Świadczymy usługi analityczne oraz wspieramy klienta już na etapie koncepcyjnym. Uzgadniamy wymagania funkcjonalne, a także nasi specjaliści od „User experience” oraz interfejsu graficznego aplikacji dbają o przygotowanie wyglądu systemu. Kolejnym etapem jest zbudowanie oprogramowania, jego testy, wdrożenie oraz optymalizacja i wsparcie powdrożeniowe. Wykonane przez nas rozwiązanie możemy dostarczyć wraz z dostosowaną do jego prawidłowej pracy infrastrukturą oraz oprogramowaniem.

Rozwój i utrzymanie aplikacji

Świadczymy usługi stałego wsparcia, utrzymania oraz rozwoju systemów biznesowych. Monitorujemy oprogramowanie, śledzimy trendy w branżach związanych z aplikacjami, nad którymi sprawujemy pieczę i na tej podstawie doradzamy naszym klientom zmiany funkcjonalne oraz infrastrukturalne. Przygotowujemy poprawki, modyfikacje i nowe wydania oprogramowania w reakcji na zmiany oraz incydenty zgłoszone do nas przez naszych klientów. Świadczmy asystę techniczną 24/7/365, dbamy o szybką identyfikację oraz naprawę oprogramowania. Na wykonane przez nas poprawki oraz modyfikacje udzielamy gwarancji.

Agile

Projekty prowadzimy z użyciem metodyki Agile. Każdy z etapów jest testowany na bieżąco i kończy się odbiorem wewnętrznym. Postępy prezentowane są klientowi co najmniej raz na 2 tygodnie. W ramach oferty przekazujemy prawa autorskie i kod źródłowy oraz udzielamy 12-miesięcznej gwarancji.

Specyfika metodyki Agile polega na osiągnięciu satysfakcji klienta poprzez szybkość wytwarzania oprogramowania. Działający software, który stanowi podstawową miarę postępu, jest dostarczany klientowi okresowo, a jakiekolwiek późniejsze zmiany w specyfikacji nie mają destrukcyjnego wpływu na proces jego tworzenia. Ponadto Agile Development oznacza bliską, dzienną współpracę pomiędzy biznesem a developerem, a bezpośredni kontakt uznawany jest za najlepszą formę komunikacji w zespole i poza nim, dzięki czemu możliwa jest regularna adaptacja do zmieniających się wymagań.

O nas

MPED Sp. z o.o. od 2011 roku zajmuje się tworzeniem oprogramowania komputerowego oraz utrzymaniem i rozwojem systemów informatycznych na zamówienie klientów z Polski i zagranicy. 

Jesteśmy spółką partnerską firmy Microsoft. Kładziemy duży nacisk na nieustanny rozwój naszych kompetencji, wykorzystujemy najlepsze praktyki oraz śledzimy trendy. Dbamy o to, aby dostarczać rozwiązania najwyższej klasy, które w pełni odpowiadają potrzebą użytkowników, zapewniają pełne bezpieczeństwo oraz są zgodne z aktualnymi standardami światowymi.

Blog

Aplikacja mobilna gdziestrzelac.eu

Nasza firma wykonała w technologii Microsoft Xamarin Forms (więcej informacji o samej technologii tutaj) i wdrożyła aplikację mobilną gdziestrzelac.eu. Aplikacja jest dostępna w sklepach Google Play i App Store. Więcej informacji o aplikacji i platformie można przeczytać na stronie gdziestrzelac.eu .

Kontakt

MPED Sp. z o. o.
ul. Pańska 73
00-834 Warszawa

+48 508 040 852
+48 607 735 288
office@mped.pl